PEPP4ALL-training

05 juni 2024

Trillen, spierstijfheid, zoeken naar de juiste woorden, vergeetachtigheid of zelfs ‘freezing’: niet meer in staat zijn om te bewegen. De symptomen en het verloop van Parkinson zijn grillig en onvoorspelbaar. Wie de diagnose krijgt, weet niet wat hem of haar te wachten staat. Hoe ga je om met zulk ingrijpend nieuws? Hoe houd je de regie over je leven, als lichaam en geest niet automatisch meewerken?

Het Patiënt en Partner Educatie Programma (PPEP4ALL) om helpt je om te gaan met de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van chronische ziektes. De training bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband, met aparte groepen voor patiënten en hun partners. Deze bijeenkomsten duren elk 2 uur en vinden tegelijkertijd en op dezelfde locatie plaats. Zowel de patiënt- als partnergroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers.

Er zijn geen kosten aan de PPEP4ALL-training verbonden. Wel willen wij u vragen of u vanuit uw zorgverzekering deze training mogelijk vergoed kunt krijgen. In dat laatste geval houden wij meer budget over om andere mantelzorgers te ondersteunen.