Alles in de soep

01 februari 2024

Hoe praat je als ouder met je kind over kanker? Zonder dat het al te zwaar wordt? Tijdens de activiteit Alles in de soep krijgen ouders en kinderen de ruimte om zich te uiten over datgene wat hen bezighoudt als een gezinslid kanker heeft. Deze activiteit van Inloophuis Passie en Welzijn Lelystad vindt op 20 februari plaats in het inloophuis aan de Botter 14-01 in Lelystad.

Alles in de soep. Zo kan het voelen als je als gezin te maken krijgt met kanker.  ‘Als een ouder wordt getroffen door kanker, heeft dat ook invloed op de kinderen’, legt  Liesbeth Krouwel uit. Zij werkt als consulent jonge mantelzorgers bij Welzijn Lelystad. ‘Kanker heb je niet alleen; er komt een heel gezin bij de dokter.’  Zorgen, onzekerheden, vragen en een veranderde rol- en taakverdeling. Daar krijgen gezinnen met kanker mee te maken.

Meer inzicht

 ‘Wat kun je doen als ouder? Wat zou helpend kunnen zijn naar je kind toe? Tijdens  Alles in de soep gaan we hier op een luchtige manier mee aan de slag.’  Door op een soepkop te schrijven wat jou kan helpen. Kinderen zetten een pan neer en vragen zich af: wat kan er allemaal in de soep lopen? Daarna wisselen ze. Het resultaat? ‘Je krijgt zo meer inzicht in je situatie en ook wat jou kan helpen om ermee om te gaan.’ De activiteit wordt afgesloten met het gezamenlijk eten van de soep en broodjes.

Meer informatie en aanmelden

Alles in de soep is bedoeld voor ouders en kinderen vanaf 12 jaar. De activiteit vindt plaats op dinsdag 20 februari van 17.00 tot 20.00 uur bij Inloophuis Passie, Botter 14-01 in Lelystad. Er is een gezamenlijke start, waarna ouders en kinderen apart van elkaar met het thema aan de slag gaan. Na afloop wordt er gezamenlijk gegeten. Deelname is gratis.

Aanmelden tot uiterlijk 16 februari via jongemantelzorger@welzijnlelystad.nl