Convenant Informele Zorg

02 juni 2023

Een groot aantal maatschappelijke organisaties werkt al samen om mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Lelystad zo optimaal mogelijk te ondersteunen. De succesvolle samenwerking leidde tot het Convenant Informele Zorg. Dat werd donderdag 1 juni in de Hanzeborg officieel ondertekend door de gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad en 15 welzijns- en zorgorganisaties.

Wethouder Rinze Broekema: ‘Het convenant Informele zorg is een uitnodiging aan alle inwoners van Lelystad om de handen ineen te slaan en samen te bouwen aan een zorgzame en veerkrachtige gemeenschap.’

Dankzij de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Informele zorg gaat over zorg die niet vanuit een beroep wordt verleend en waar dus geen loon tegenover staat. Het gaat om vrijwillige zorg, mantelzorg en het sociale netwerk van een zorgvrager.

Cement van de samenleving

De toegevoegde waarde van vrijwilligers en mantelzorgers neemt in de samenleving toe door onder andere vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt. Hun inzet wordt vaak ook het ‘cement in de samenleving’ genoemd. Door de inzet van mantelzorgers en zorgvrijwilligers, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.  

´We zetten ons met alle convenantpartners in om de informele zorg te versterken. Mantelzorgers ondersteunen we zodat zij zich kunnen richten op de naaste waarvoor ze zorgen’, vertelt Marieke Voogt, directeur-bestuurder Welzijn Lelystad. ‘Maar we zetten ook in op informele zorg buiten de eigen kring. Door de inzet van een zorgvrijwilliger willen we mensen in Lelystad met elkaar verbinden; mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, brengen we in contact met mensen die graag de helpende hand uitsteken.’

Samenwerkende organisaties

De organisaties zetten gezamenlijk hun handtekening onder het Convenant 2023-2025. De vertegenwoordigde partijen hierin zijn: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Coloriet, Woonzorg Flevoland, InteractContour, Humanitas, ´s-Heerenloo, Flever, Icare, Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad, Kwintes, Saar aan Huis Regio Flevoland, MEE IJsseloevers, IDO, Bureau LWPC Mantelkring, Mantelzorgmakelaar/Samenzorgdragen en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.