Extra budget voor beheer MFA’s

04 juli 2023

Welzijn Lelystad is blij dat de gemeenteraad extra geld vrijmaakt voor het beheren van de multifunctionele accommodaties (MFA’s) in Lelystad. De komende vier jaar (2024 tot en met 2027) is er 250.000 euro extra gereserveerd. ‘Wij kunnen hierdoor de openingstijden en de kwaliteit borgen’, reageert directeur-bestuurder Marieke Voogt.

Onmisbare rol

Goed nieuws dus voor de inwoners van Lelystad. In de MFA’s kunnen zij terecht voor informatie, een kopje koffie, voor allerlei activiteiten en bijvoorbeeld ook voor (financiële spreekuren). ‘Wijkcentra spelen een onmisbare rol in het leefbaar houden van wijken en buurten. Ook hebben deze gebouwen en de mensen die erin werken een belangrijke zorgfunctie.’

Openingsuren

Welzijn Lelystad is verantwoordelijk voor het beheer van de MFA’s, maar kampte met een groot tekort op de exploitatie door het niet meer indexeren sinds 2016. Het gevolg? Het terugbrengen van de openingsuren in het voorjaar. ‘We wilden dit niet voor de inwoners en daarom hebben we het zo lang mogelijk uitgesteld, maar we konden echt niet anders meer’, legt Marieke uit. ‘Dat de gemeenteraad nu voor vier jaar extra geld beschikbaar stelt, komt dan ook heel goed uit. De komende tijd gaan we met de gemeente in gesprek over hoe we dit precies vorm gaan geven.’