Heeft uw puber behoefte aan steun bij het omgaan met de echtscheiding? Meld hem aan bij de groep Tussen Twee Huizen.

01 juni 2022

Dit is een lotgenotengroep voor jongeren in een (v)echtscheidingssituatie. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten spreken de jongeren onder begeleiding van twee getrainde Jeugd preventiewerkers over hun ervaringen en hoe ze het beste kunnen omgaan met de veranderingen in hun leven door de scheiding.

Door middel van verschillende werkvormen helpen we hen bij het delen van hun verhaal en het geven van uitleg over ‘rouw’. De volgende doelen kunnen hiermee worden bereikt:

Bevorderen van contact tussen de deelnemers, zowel binnen als buiten de bijeenkomsten (peer-to- peer)

Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen van de eigen situatie;

Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;

Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om te gaan met het verlies.