Help elkaar – volwassenen

29 april 2022

Binnen Welzijn Lelystad is een groot aantal vrijwilligers betrokken bij de verschillende projecten die vallen onder de pijler “Help elkaar”. Sinds vorig jaar hebben wij, consulenten zorgvrijwilligers, bekeken hoe we nog meer gezamenlijk kunnen optrekken. Uitgangspunt is daarbij geweest “meer vraaggericht werken”. Hoe kunnen we de wensen en kwaliteiten van onze vrijwilligers en de vragen van onze hulpvragers het beste samenbrengen en zo maatwerk leveren?

Op het gebied van scholing en begeleiding hebben we daarom een aantal trainingsmomenten georganiseerd waarvoor álle zorgvrijwilligers zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet je dan als vrijwilliger ook weer vrijwilligers die vanuit een ander project vrijwilligerswerk doen. Zo leer je weer van elkaar, als collega-vrijwilligers.  

Als vrijwilliger geef je vaak tijdens het intakegesprek aan welk soort vrijwilligerswerk je wilt gaan doen. Zo word je bijvoorbeeld vrijwilliger bij patiëntsupport, je wordt een maatje van iemand, je helpt iemand in de thuissituatie om de mantelzorger te ontlasten of je bent vrijwilliger terminale zorg en je ondersteunt mensen in hun laatste levensfase.  Vanuit deze verschillende soorten vrijwilligerswerk zoeken we dan naar de juiste match wanneer een hulpvrager bij ons aanklopt. Soms komt het voor dat de hulpvraag niet zo makkelijk kan worden ondergebracht bij een specifiek soort vrijwilligerswerk of worden er speciale kwaliteiten van een vrijwilliger gevraagd.  

We hebben inmiddels een aantal keren dit soort specifieke hulpvragen via een mail gedeeld met al onze vrijwilligers. Na de mailing kregen we vaak al binnen een dag verschillende reacties. Verrassende reacties ook, want onze vrijwilligers hebben talenten en hobby’s die wij nog niet kenden. Zo hebben we een aantal mooie matches kunnen maken. 

We hebben o.a. een mooie koppeling kunnen maken met een vrijwilliger die Farsi spreekt en zo de met een hulpvrager in hun moedertaal gesprekken kunnen voeren. We hebben een hulpvrager en vrijwilliger kunnen koppelen waarbij de interesses en vroeger werkverleden (onderwijs) sterk overeenkwamen. Een man met dementie wilden graag zijn vrouw bezoeken met het OV en kan dit met begeleiding van een vrijwilliger nu doen.  

We zijn ontzettend dankbaar dat de vrijwilligers hun talenten en kwaliteiten in willen zetten om mede-Lelystedelingen een steuntje in de rug te bieden.