Samen oplopen met een gezin

Welzijn Lelystad is op zoek naar vrijwilligers die gezinnen met
kinderen willen ondersteunen bij het gezin thuis. Heb jij een plekje in je hart om een ander gezin te helpen?

Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een gezin dat veel stress of zorgen kent. Het kan gaan om gezinnen die weinig sociale contacten hebben, problemen in de opvoeding ervaren, maar ook gezinnen met financiële, psychische en/of lichamelijke zorgen. Vrijwilligers worden gekoppeld aan gezinnen, waarbij een goede match het meest belangrijk is.

Met elkaar bespreken we aan welke ondersteuning het gezin behoefte heeft. Dat kan zijn: een luisterend oor bieden, naar post en financiën kijken, meedenken met problemen, Nederlands helpen begrijpen, met de kinderen spelen, meegaan naar verloskundige of consultatiebureau, netwerk vergroten, enz.

Wie kan vrijwilliger worden?

Een vrijwilliger vindt het fijn om langere tijd (twee) wekelijks enkele uren met het gezin op te trekken en op een vriendschappelijke wijze ondersteuning te bieden. Als vrijwilliger kun je van onschatbare waarde zijn voor de ouders en de kinderen die het moeilijk hebben.

Een vrijwilliger is flexibel, communiceert makkelijk, gaat uit van de wens en de mogelijkheden van het gezin en kan grenzen aangeven. Spreekt je dit aan, laat het ons dan weten!

Wat bieden wij:

Voor en tijdens de beginperiode volg je verschillende (digitale) trainingen waarin je handvatten krijgt voor het ondersteunen van een gezin en waarin je andere vrijwilligers ontmoet. Ook organiseren we thema- en intervisie bijeenkomsten. Daarnaast krijg je individuele begeleiding van de coördinator.

Bekijk hier de vlog Samen Oplopen.