Kinderbuurtwerk

Ieder kind gelijke kansen, dat is de gedachte achter het programma School en Omgeving. Onderdeel van de integrale gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost. Onze kinderbuurtwerkers zorgen voor afstemming tussen het programma, de kinderen en hun gezinnen. Wij zijn een van de coalitiepartners van dit programma.

Groot netwerk

Ook de drie schoolbesturen uit het primair onderwijs, kunst- en cultuurcentrum Kubus en Sportbedrijf Lelystad zijn partner. Onze kinderbuurtwerkers zijn ook de personen die ouders, kinderen en professionals in de wijk vertrouwen en waar ze naar toe stappen met vragen. Kortom: onze kinderbuurtwerkers fungeren als ‘loket’ en zetten alle vragen van inwoners door naar het grote netwerk dat zij zich achter zich hebben staan.

Samenwerking met partners

We begonnen in 2023 in de Zuiderzeewijk en daar hebben we een mooie samenwerking met de drie basisscholen Laetare, de Vuurtoren en de Ichthus opgezet. Ook de samenwerking met verschillende buurtverenigingen zoals de Joon en stichting Mila begint zich te vormen. Dat maakt het makkelijker om naar de juiste activiteiten te verwijzen. Met het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) en de JGZ (jeugdgezondheidszorg) is regelmatig overleg om met elkaar de signalen en (on)mogelijkheden af te stemmen.

Kinderbuurtwerkers zetten zich in voor:

  1. Gelijke kansen voor ieder kind.
  2. De stem van alle kinderen wordt gehoord.
  3. Alle ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van jouw talent.
  4. Naschoolse activiteiten van LOL na School sluiten aan bij de wensen van kinderen.
  5. Samen met kinderen worden plannen en ideeën werkelijkheid.