Rots en Water training voor jonge mantelzorgers

De Rots & Water is een psychofysieke training, die zich vooral kenmerkt door doen, actief bezig zijn. Welzijn Lelystad geeft deze training specifiek voor jonge mantelzorgers. Al spelenderwijs/doende en door fysieke oefening worden sociale-communicatievaardigheden aangeleerd waaronder zelfreflectie (inzicht in je eigen doen en laten ), zelfbeheersing (niet impulsief handelen maar eerst denken voor je doet) en zelfvertrouwen (ken je eigen kwaliteiten en krachten).