Ondersteuning

 

Ik bén mantelzorger. Waarvoor kan ik terecht bij Welzijn Lelystad:

Informatie en expertise

Zie je soms door de bomen het bos niet meer of kom je daar als mantelzorger zelf niet aan toe. Verandert er weer een regelgeving. Je weet niet waar je terecht moet met jouw vraag over de voorzieningen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën / wet en regelgeving. Denk hierbij bijv. aan het mantelzorgcompliment, aanvragen van een zorg indicatie voor jouw naaste of anders. Je kan voor informatie en vragen terecht bij het steunpunt mantelzorg. Expertise Professionals en organisaties kunnen een beroep doen op de expertise van het Steunpunt Mantelzorg. De consulent kan ondersteuning bieden bij het opzetten van groepen ter ondersteunen van mantelzorgers. Steunpunt kan kennis inbrengen en hulp bieden bij het programma, de werving en de praktische organisatie. Het kan gaan over een themabijeenkomst, voorlichting en of aandacht geven aan het thema ondersteuning van mantelzorgers.

 

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit een langer traject en kan per persoon en situatie in verschillende trajecten uitgezet worden, te noemen: Het bieden van een luisterend oor; Het vinden van een passende vorm van ontspanning; Het combineren van mantelzorg en arbeid; Het regelen en afstemmen van zorg en hulp; Het organiseren van een eigen ondersteunende netwerk; Overzicht bieden van de mogelijkheden van respijtzorg (zowel professioneel als vrijwillig), zo nodig daarin bemiddelen; het organiseren van systeemgerichte ondersteuning.

 

Praktische ondersteuning

De regeltaken van zwaarbelaste (werkende) mantelzorgers kunnen overgenomen worden door een mantelzorg consulente. De inhoudelijke regeltaken m.b.t. PGB worden niet overgenomen. De mantelzorgers worden geïnformeerd over waar ze terecht kunnen voor informatie en advies.

 

Emotionele ondersteuning

Heb je soms momenten dat je minder grip hebt op de zorg- en thuissituatie. Heb je een gevoel dat alles weer boven je hoofd groeit en wil je dingen weer goed op een rij zetten? In deze moeilijke situaties kan je een beroep doen op een van de consulenten. We zullen met je meedenken en zoeken naar een haalbare situatie. Bel gerust om een gesprek aan te vragen.

 

Nazorgprogramma ex-mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen na het overlijden van een dierbare ondersteuning krijgen, zowel individueel als groepsgericht.Welzijn Lelystad en Humanitas bieden individuele ondersteuning. Individuele ondersteuning bestaat uit gesprekken met een consulent. Humanitas geeft ook ondersteuning in groepen. Er wordt 2 keer in het jaar bijeenkomsten georganiseerd.

Bijeenkomst lotgenotengroep Humanitas, 8 deelnemers:

Een lotgenotengroep komt acht keer bij elkaar, elke veertien dagen. De begeleiding vindt plaats door twee geschoolde vrijwilligers.

  • Lotgenotencontact: erkenning en herkenning en leren van elkaar.
  • Hulp bij het leren andere invulling te geven aan het leven na het wegvallen van de mantelzorgtaken staat hier centraal.