Mantelzorgwaardering

Als gemeente Lelystad waarderen wij de inzet van mantelzorgers. Daarom bieden wij mantelzorgers ieder jaar de Mantelzorgwaardering aan. Deze kunt u jaarlijks tot en met 31 oktober aanvragen. De aanvraag dient u online in. Welzijn Lelystad verzorgt de beoordeling en toekenning van de Mantelzorgwaardering.

De Mantelzorgwaardering bieden wij in twee vormen aan. U kunt kiezen uit:

 • Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas
  U ontvangt een vouchercode waarmee u uw (nieuwe of bestaande) Lelypas kunt opwaarderen met een maximaal bedrag van € 140,-. U  kunt met uw Lelypas terecht bij lokale ondernemers in heel Lelystad  .
 • Mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag
  U ontvangt een bedrag van maximaal € 125,00 om vrij te besteden. Het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Mantelzorgers kunnen zelf de aanvraag indienen. Het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. U moet ieder jaar opnieuw de Mantelzorgwaardering aanvragen. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als u de zorgvrager bent:

 • U woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en u verblijft niet in een instelling
 • Als zorgvrager kunt u 1 Mantelzorgwaardering aanvragen. U verstrekt bij uw aanvraag de gegevens van uw mantelzorger.

Als u de mantelzorger bent:

 • U levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden
 • De zorgtaken die u doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke u in de aanvraag dient toe te lichten
 • U levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie
 • Per mantelzorger kan 1 Mantelzorgwaardering worden aangevraagd
 • Ù kunt als mantelzorger de Mantelzorgwaardering alleen ontvangen als u zelf geen zorgvrager bent
 • U bent 18 jaar of ouder

Tot wanneer kan ik de Mantelzorgwaardering aanvragen?

U kunt de Mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen tot en met 31 oktober.

Let op: de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering moet elk jaar door de zorgvrager of mantelzorger opnieuw worden ingediend, zolang de zorgsituatie hetzelfde blijft en er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Het is momenteel niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.