Mantelzorgwaardering

De gemeente waardeert haar mantelzorgers

De waardering voor mantelzorgtaken word je in twee vormen aangeboden:

De Lelypas: je ontvangt de Lelypas met een maximaal bedrag van € 200,00. Met de Lelypas kan je dit bedrag besteden bij lokale ondernemers. Meer informatie over de Lelypas .
Geldbedrag: je ontvangt maximaal € 180,00 om vrij te besteden.

Het maximale bedrag van de Lelypas is € 20,00 hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad. Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen die gedaan zijn voor 1 november. De gemeente heeft een maximum budget beschikbaar voor mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, zal het bedrag lager worden.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Mantelzorgers kunnen de aanvraag zelf indienen, maar het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De zorgvrager

Je woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en je verblijft niet in een instelling;
Als zorgvrager kunt u één waardering aanvragen en daarbij verstrekt u de gegevens van uw mantelzorger.

De mantelzorger

  • Je levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden;
  • De zorgtaken die u doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke u in de aanvraag dient toe te lichten;
  • Je levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie;
  • Per mantelzorger kan één waardering worden aangevraagd;
  • Je kunt als mantelzorger alleen de Mantelzorgwaardering ontvangen als je zelf geen zorgvrager bent;
  • Je bent 18 jaar of ouder.

 

Wanneer en hoe moet ik de aanvraag indienen?

De aanvraag kan door de Mantelzorger of door de zorgvrager worden ingediend. Dit kan tot en met 31 oktober. Aanvragen die na 31 oktober worden ingediend kunnen niet meer worden behandeld als aanvraag voor het lopende jaar. Deze aanvraag zal behandeld worden voor de Mantelzorgwaardering voor het volgende jaar.

De aanvraag moet elk jaar opnieuw ingediend worden, zolang de zorgsituatie het zelfde blijft en u voldoet aan de criteria. De aanvraag kan online ingediend worden via het online aanvraagformulier  .
Wilt u het aanvraagformulier per post versturen? Print het aanvraagformulier dan uit, vul het in en stuur het naar:
Welzijn Lelystad
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Postbus 2305
8203 AH Lelystad

Waardering Jonge mantelzorgers

De waardering van Jonge mantelzorgers van 4 tot 18 jaar kan elk jaar een andere inhoud hebben, het organiseren van een uitje tot het uitdelen van een waardebon. (Ouders van) Jonge mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de afdeling Informele Zorg. (Ouders van) Jonge mantelzorgers  die bij ons niet bekend zijn zullen na aanmelding gebeld worden door de consulent Mantelzorg. Jonge Mantelzorgers die bij ons bekend zijn worden via de mail op de hoogte gehouden over de invulling van de waardering.

Hoe weet ik dat mijn aanvraag goed terecht is gekomen?

Aanvragen die online binnenkomen (via de mail) krijgen automatisch bevestiging, dat de aanvraag in goede orde is ontvangen. Aanvragen die per post binnen komen, ontvangen een brief ter bevestiging van ontvangst.

 

Wanneer krijg ik antwoord, dat mijn aanvraag gehonoreerd is?

Na de verstrekking van de aanvraagtermijn in het jaar (per 31 oktober), wordt u vanuit Welzijn Lelystad  geïnformeerd over de toekenning en verstrekking van de waardering.

Het geldbedrag zal in de maand december overgemaakt worden.
Lelypas wordt verstrekt op de dag van de mantelzorg.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie over de Mantelzorgwaardering kunt u het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad benaderen: tel. 0320-707159 of via de email.

 

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb met betrekking tot ondersteuning mantelzorgers.

Wanneer u vragen heeft over uw zorgsituatie of u wilt met een consulent spreken neem gerust contact op. Dat kan telefonisch 0320-707159 of via de email.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief afdeling Informele Zorg en maandelijks ontvangt u de activiteiten kalender.