Mantelzorgwaardering

Als gemeente Lelystad waarderen wij de inzet van mantelzorgers. Daarom bieden wij mantelzorgers ieder jaar de Mantelzorgwaardering aan. Deze kunt u jaarlijks tot en met 31 oktober aanvragen. De aanvraag dient u online in. Welzijn Lelystad verzorgt de beoordeling en toekenning van de Mantelzorgwaardering.

De Mantelzorgwaardering bieden wij in twee vormen aan. U kunt kiezen uit:

 • Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas
  U ontvangt een vouchercode waarmee u uw (nieuwe of bestaande) Lelypas kunt opwaarderen met een maximaal bedrag van € 140,-. U  kunt met uw Lelypas terecht bij lokale ondernemers in heel Lelystad  .
 • Mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag
  U ontvangt een bedrag van maximaal € 125,00 om vrij te besteden. Het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Mantelzorgers kunnen zelf de aanvraag indienen. Het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. U moet ieder jaar opnieuw de Mantelzorgwaardering aanvragen. Hierbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als u de zorgvrager bent:

 • U woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en u verblijft niet in een instelling
 • Als zorgvrager kunt u 1 Mantelzorgwaardering aanvragen. U verstrekt bij uw aanvraag de gegevens van uw mantelzorger.

Als u de mantelzorger bent:

 • U levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden
 • De zorgtaken die u doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke u in de aanvraag dient toe te lichten
 • U levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie
 • Per mantelzorger kan 1 Mantelzorgwaardering worden aangevraagd
 • Ù kunt als mantelzorger de Mantelzorgwaardering alleen ontvangen als u zelf geen zorgvrager bent
 • U bent 18 jaar of ouder

Tot wanneer kan ik de Mantelzorgwaardering aanvragen?

U kunt de Mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen tot en met 31 oktober.

Let op: de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering moet elk jaar door de zorgvrager of mantelzorger opnieuw worden ingediend, zolang de zorgsituatie hetzelfde blijft en er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Hoe vraag ik de Mantelzorgwaardering aan?

De aanvraag dient u online in via het online aanvraagformulier  .
Wilt u het aanvraagformulier per post versturen? Print het aanvraagformulier   dan uit, vul het in en stuur het naar:

Welzijn Lelystad
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Postbus 2305
8203 AH Lelystad

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is ontvangen?

Vraagt u de Mantelzorgwaardering aan via het online aanvraagformulier? Na het online indienen, ziet u een ontvangstbevestiging op uw beeldscherm.

Vraagt u de Mantelzorgwaardering via de post aan? Dan ontvangt u een brief met een ontvangstbevestiging.

Wanneer hoor ik of ik de Mantelzorgwaardering krijg toegekend?

Nadat de aanvraagtermijn is gesloten, informeert Welzijn Lelystad u vanaf 1 november over de toekenning en de verstrekking van de Mantelzorgwaardering.
De Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) wordt doorgaans in de week van de Dag van de Mantelzorg uitgereikt. U ontvangt een brief hoe, waar en wanneer u de Mantelzorgwaardering kunt ophalen. Mocht u op die dag verhinderd zijn dan kunt u de Lelypas (vouchercode) op een andere tijdstip bij Welzijn Lelystad ophalen. Dit wordt in de brief vermeld.
De Mantelzorgwaardering in de vorm van het geldbedrag wordt in december aan u overgemaakt.

Waarom is de Mantelzorgwaardering in de vorm de Lelypas hoger?

Het maximale bedrag van de Mantelzorgwaardering in de vorm van een Lelypas is € 15,- hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad  .

Is het bedrag ieder jaar hetzelfde?

Het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat gedaan is vóór 31 oktober. Wij hebben een maximum budget beschikbaar voor de Mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, wordt het bedrag dat u ontvangt als Mantelzorgwaardering lager.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad. Dat kan via telefoonnummer 0320 707 159 of via e-mail adres mantelzorgwaardering@welzijnlelystad.nl.

Heeft het ontvangen van de Mantelzorgwaardering gevolgen op de toeslagenwet?

Mantelzorgwaardering is geen inkomen, wordt niet belast en heeft geen gevolgen op de toeslagenwet of bijstandsuitkering.

Ik ben jonger dan 18 jaar en mantelzorger. Wat krijg ik?

Ook de inzet van jonge mantelzorgers waarderen wij. De waardering voor jonge mantelzorgers (4 tot 18 jaar) kan elk jaar een andere inhoud hebben. Denk aan het organiseren van een uitje tot het uitdelen van een waardebon.

(Ouders van) jonge mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden bij Welzijn Lelystad, afdeling Informele Zorg via e-mailadres informelezorg@welzijnlelystad.nl. (Ouders van) jonge mantelzorgers die (nog) niet bekend zijn bij Welzijn Lelystad, worden door de consulent Mantelzorg gebeld. (Ouders van) jonge mantelzorgers, die al bekend zijn bij Welzijn Lelystad, worden via de mail op de hoogte gehouden over de invulling van de waardering.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over de ondersteuning van mantelzorgers?

Wanneer u vragen heeft over uw zorgsituatie of u wilt met een consulent spreken, neem dan contact met Welzijn Lelystad. Dat kan via telefoonnummer 0320 707 159 of via e-mailadres informelezorg@welzijnlelystad.nl.

Op de website van Welzijn Lelystad  vindt u meer informatie over mantelzorgondersteuning.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief Informele Zorg van Welzijn Lelystad  . U ontvangt dan maandelijks een activiteitenkalender.