Mantelzorgwaardering

Als gemeente Lelystad waarderen wij de inzet van mantelzorgers. Daarom bieden wij mantelzorgers ieder jaar de Mantelzorgwaardering aan. Deze kun je jaarlijks tot en met 31 oktober aanvragen. De aanvraag dien je online in. Welzijn Lelystad verzorgt de beoordeling en toekenning van de Mantelzorgwaardering.

De Mantelzorgwaardering bieden wij in twee vormen aan. Je kunt kiezen uit:

 • Mantelzorgwaardering in de vorm van de LelypasJe ontvangt een vouchercode waarmee je je (nieuwe of bestaande) Lelypas kunt opwaarderen met een maximaal bedrag van € 200,-. Je kunt met de Lelypas terecht bij lokale ondernemers in heel Lelystad. Meer informatie over de Lelypas .
 • Mantelzorgwaardering in de vorm van een geldbedrag
  Je ontvangt maximaal € 180,00 om vrij te besteden. Het geldbedrag wordt in december overgemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Mantelzorgers kunnen de aanvraag zelf indienen, maar het is ook mogelijk dat de zorgvrager de aanvraag voor zijn/haar mantelzorger indient. Je moet ieder jaar opnieuw de Mantelzorgwaardering aanvragen. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Als je de zorgvrager bent:

 • Je woont zelfstandig thuis in de gemeente Lelystad en je verblijft niet in een instelling;
 • Als zorgvrager kun je één waardering aanvragen en daarbij verstrek je de gegevens van je mantelzorger.

Als je de mantelzorger bent:

 • Je levert gemiddeld minimaal 8 uur per week zorg en doet dit langer dan 3 maanden;
 • De zorgtaken die je doet overstijgen de gebruikelijke zorg welke je in de aanvraag dient toe te lichten;
 • Je levert de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie;
 • Per mantelzorger kan één waardering worden aangevraagd;
 • Je kunt als mantelzorger alleen de Mantelzorgwaardering ontvangen als je zelf geen zorgvrager bent;
 • Je bent 18 jaar of ouder.

Tot wanneer kan ik de Mantelzorgwaardering aanvragen?

Je kunt de Mantelzorgwaardering jaarlijks aanvragen tot en met 31 oktober.

Let op: de aanvraag voor de Mantelzorgwaardering moet elk jaar door de zorgvrager of mantelzorger opnieuw worden ingediend, zolang de zorgsituatie hetzelfde blijft en er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Hoe vraag ik de Mantelzorgwaardering aan?

De aanvraag kan online ingediend worden via het online aanvraagformulier  .
Wil je het aanvraagformulier per post versturen? Print het aanvraagformulier dan uit, vul het in en stuur het naar:

Welzijn Lelystad
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Postbus 2305
8203 AH Lelystad

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is ontvangen?

Vraag je de Mantelzorgwaardering aan via het online aanvraagformulier? Na het online indienen, zie je een ontvangstbevestiging op het beeldscherm. Vraag je de Mantelzorgwaardering via de post aan? Dan ontvang je een brief met een ontvangstbevestiging.

Wanneer hoor ik of ik de Mantelzorgwaardering krijg toegekend?

Nadat de aanvraagtermijn is gesloten, informeert Welzijn Lelystad je vanaf 1 november over de toekenning en de verstrekking van de Mantelzorgwaardering.
De Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) wordt doorgaans op de Dag van de Mantelzorg uitgereikt. Vanaf 1 november informeert Welzijn Lelystad hoe, waar en wanneer je de Mantelzorgwaardering kunt ophalen.
Ben je verhinderd tijdens de Dag van de Mantelzorg? Je kunt de Mantelzorgwaardering in de vorm van de Lelypas (vouchercode) daarna ook bij Welzijn Lelystad ophalen. Welzijn Lelystad informeert je hier verder over.

De Mantelzorgwaardering in de vorm van het geldbedrag wordt in december overgemaakt.

Waarom is de Mantelzorgwaardering in de vorm de Lelypas hoger?

Het maximale bedrag van de Mantelzorgwaardering in de vorm van een Lelypas is € 20,- hoger om de besteding ten goede te laten komen aan lokale ondernemers in Lelystad  .

Is het bedrag ieder jaar hetzelfde?

Het bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat gedaan is vóór 31 oktober. Wij hebben een maximum budget beschikbaar voor de Mantelzorgwaardering. Wanneer er meer aanvragen worden gehonoreerd dan dat het budget toestaat, wordt het bedrag dat je ontvangt als Mantelzorgwaardering lager.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie over de Mantelzorgwaardering kun je het steunpunt mantelzorg van Welzijn Lelystad benaderen: tel. 0320-707159 of via de email.

Heeft het ontvangen van de Mantelzorgwaardering gevolgen op de toeslagenwet?

Mantelzorgwaardering is geen inkomen, wordt niet belast en heeft geen gevolgen op de toeslagenwet of bijstandsuitkering.

Ik ben jonger dan 18 jaar en mantelzorger. Wat krijg ik?

Ook de inzet van jonge mantelzorgers waarderen wij. De waardering van Jonge mantelzorgers van 4 tot 18 jaar kan elk jaar een andere inhoud hebben, het organiseren van een uitje tot het uitdelen van een waardebon.

(Ouders van) Jonge mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de afdeling Informele Zorg. (Ouders van) Jonge mantelzorgers  die bij ons niet bekend zijn, zullen na aanmelding gebeld worden door de consulent Mantelzorg. Jonge Mantelzorgers die bij ons bekend zijn, worden via de mail op de hoogte gehouden over de invulling van de waardering.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb met betrekking tot ondersteuning mantelzorgers.

Wanneer je vragen hebt over je zorgsituatie of  je wilt met een consulent spreken, neem gerust contact op. Dat kan telefonisch 0320-707159 of via de email.

Je kunt je  aanmelden voor de nieuwsbrief afdeling Informele Zorg en maandelijks ontvang je de activiteiten kalender.