InspireHer: werken aan je toekomst

05 april 2024

Het jongerenwerk ontwikkelde een eigen methodiek voor meiden vanaf 12 jaar: InspireHer. Hiermee werken meisjes gericht aan hun toekomst en stellen ze haalbare doelen. ‘Meidenwerk is een ondergeschoven kindje binnen het jongerenwerk. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!’, zegt directeur-bestuurder Marieke Voogt.

InspireHer: themagericht werken

Het programma duurt een jaar en is verdeeld in tien thema’s, zoals social media, veiligheid, kunst & cultuur, relaties & seksualiteit en onderwijs & carrière. Binnen dat thema staat er iedere week een onderwerp centraal, met een workshop, gastspreker of uitje. ‘We kiezen er bewust voor om in kleine groepjes te werken, zodat meiden elkaar vertrouwen en ook persoonlijke dingen delen’, legt jongerenwerker Emma uit.

Meidenwerk vraagt om maatwerk

Jongerenwerk richt op alle jongeren, alleen vragen de activiteiten voor meiden om een andere aanpak (naast de open inloopmomenten in de jongerenlokalen). Meisjes zijn niet veel te vinden bij reguliere activiteiten, maar hebben wel behoefte aan ondersteuning en activiteiten. Er speelt ook nog iets anders mee. ‘Meisjes die met meidenwerk in aanraking komen, zijn over het algemeen kwetsbaarder dan jongens. Ze staan er alleen voor en zijn zich niet bewust van hun potentiële kwetsbaarheid’, legt coördinator Patrick Smelt van het jongerenwerk uit. ‘Met InspireHer hebben we een aanpak op maat, die past bij de situatie in Lelystad.’

Ontwikkelen eigen identiteit

InspireHer ondersteunt kwetsbare meisjes bij het ontwikkelen van hun identiteit en het zelf vormgeven van hun leven. Landelijk zijn er nog niet zoveel methodes voor het meidenwerk, dus ontwikkelen jongerenwerkers Emma, Keysha en Janaika die zelf. ‘Meisjes en jongens zijn nu eenmaal verschillend, ontwikkelden zich anders en dat vraagt ook om een andere benadering.’

Nieuwe methode goed ontvangen

De nieuwe methode wordt goed ontvangen door partners, ouders en scholen. Vanaf eind van dit jaar, begin volgend jaar is er plek voor nieuwe deelnemers. ‘De meisjes die meedoen schrijven aan het begin van InspireHer een brief aan zichzelf en die krijgen ze na een jaar terug. Mooi om te zien hoe ze zichzelf dan hebben ontwikkeld’, vertelt jongerenwerker Keysha.

Meidenwerk bestaat uit 3 onderdelen

Het meidenwerk valt onder het jongerenwerk en bestaat bij Welzijn Lelystad uit drie onderdelen. Girls Only (inloop voor alle meiden), Girls Future (kwetsbare meiden, werken aan emoties) en nu dan ook InspireHer (meiden die gemotiveerd zijn om aan zichzelf te werken). Het meidenlokaal is sinds 2022 een feit en groeide van 6 naar 55 meiden. ‘Girls Only is niet alleen gezellig, het is ook een plek voor als je iemand nodig hebt’, vertelt een van de meisjes. ‘Het praat ook makkelijker zonder jongens erbij.’

Werken aan je toekomst

De open inloop Girls Only is bedoeld voor alle meiden en bij Girls Future wordt er gewerkt met boksend opvoeden voor het beheersen van je emoties. ‘Ik durfde vroeger nooit te praten. Dat leer ik hier’, zegt een meisje tijdens de presentatie van InspireHer. Dat doet ze met microfoon voor een publiek van tientallen mensen. ‘Dit is het resultaat van methodisch werken aan persoonlijke doelen’, besluit coördinator Patrick Smelt.  

Jongerenwerkers Emma, Keysha en Janaika tijdens het lanceren van InspireHer: de nieuwe methode voor het meidenwerk in Lelystad.