Klachten

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn jou zo goed mogelijk van dienst. Toch kan er altijd iets misgaan. We vinden het belangrijk te horen waarover je niet tevreden bent. Op die manier kunnen wij samen naar een passende oplossing zoeken en kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is een klacht te bespreken met de betrokken medewerker of vrijwilliger. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van jouw ongenoegen wegnemen.

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je een formele klacht indienen. Dat kan op twee manieren:

Vermeld hierbij of je jouw klacht al met de betrokken medewerker of vrijwilliger zelf hebt besproken. En wat de uitkomst daarvan was. Heb je zelf een idee hoe jouw klacht kan worden opgelost?

In het klachtenreglement van Welzijn Lelystad lees je hoe wij met jouw klacht omgaan.

Voor onze medewerkers en partners hebben wij een klokkenluidersregeling.

Klachtenformulier