Laat je stem horen!

18 april 2023

We bouwen niet alleen een stad, maar een samenleving

De gemeenteraad heeft op 28 maart de Maatschappelijke Agenda vastgesteld, een mijlpaal! Dit is een sociaal plan hoe we samen van Lelystad een stad maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. In de Maatschappelijke Agenda zijn de ambities voor Lelystad beschreven en het beoogde maatschappelijk effect op vier thema’s: Leren en Ontwikkelen, Prettig en Veilig, Voor elkaar zorgen, Meedenken en Meedoen.
Een belangrijk doel is om meer aan te sluiten bij de behoefte van de inwoner. We willen samen aan de slag wanneer het gaat over prettig en veilig wonen in onze wijken en onze stad. En over de mogelijkheden om te leren, te ontwikkelen, mee te denken en mee te doen, waarbij we voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is. Zo bouwen we niet alleen een stad, maar bouwen we een samenleving

We kunnen helaas niet overal tegelijk mee aan de slag. We willen jou daarom vragen mee te bepalen waar we mee moeten beginnen. Doe je mee met deze korte online enquête?