Nog geen openstelling wijkcentra

19 mei 2021

De komende weken is weer wat meer mogelijk. Stapje voor stapje. Er kan vooral buiten meer gesport worden, waarbij met name voor de jeugd wat meer mogelijk wordt. En ook voor kunst en cultuur is er enige versoepeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat in cultureel centrum De Kubus volgende week lessen zijn toegestaan.

In de wijkcentra zijn alleen activiteiten mogelijk voor kwetsbare groepen. Zoals nu ook al het geval is. Voor de wijkcentra blijft vooralsnog onderstaande gelden (bron: www.rijksoverheid.nl):

“Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen.”

Voor de wijkcentra geldt op dit moment dat we, hoe graag we ook zouden willen, de versoepelingen nog NIET kunnen doorvoeren. Sociaal Werk Nederland heeft op 18 mei contact gehad met het ministerie van VWS om na te gaan of de wijkcentra misschien toch in aanmerking konden komen voor deze versoepelingen. Helaas kan dit nog niet. We rekenen erop dat na de volgende persconferentie wel verdere versoepelingen gaan gelden voor onze wijkcentra in de stad.  

Sowieso blijven de maatregelen gelden als mondkapjesplicht, vooraf aanmelden, registratie van deelnemers, gezondheidscheck bij de deur, anderhalve meter afstand houden en een maximum aantal mensen per ruimte. Heb je vragen? Mail die dan naar klantenservice@welzijnlelystad.nl. Dan zorgen we dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt.