Onze mediacoaches Esther en Wijnand over de ‘Schijf van 5’.

30 november 2021

Onze mediacoaches, Wijnand en Esther van team Jeugdwelzijn, zijn dit schooljaar met z’n tweeën enthousiast begonnen om met leerlingen, ouders en docenten in gesprek te gaan over sociale media.

Het vergroten van mediawijsheid en mediaempowerment is onze missie. Om dit te realiseren willen zij bij zowel leerlingen, ouders en docenten de bewustwording versterken van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin. Dit doen wij door het geven van gastlessen aan leerlingen en workshops voor docenten, maar ook door het geven van ouderavonden.

Wat belangrijk is dat met name de positieve kanten van sociale media belicht worden. Maar er zijn ook risico’s en aandachtspunten waar je op moet letten zodat het ook leuk blijft. Tijdens de ouderavonden (Lispeltuut en Aeres College) hebben zij ouders op een creatieve manier inzicht in hun eigen mediagedrag gegeven en daarbij laten zien wat de invloed is van het voorbeeld dat zij geven.

Ouders stellen vaak de vraag hoeveel tijd hun kind mag besteden aan Sociale Media. Het is lastig om dit met een eenduidige richtlijn aan te geven. Wat wij ouders willen meegeven is dat het om een gezonde balans gaat tussen online zijn en andere activiteiten. Tijdens de ouderavonden richten wij ons dan ook op deze balans en maken hierbij gebruik van de Schijf van 5. Dit is niet de Schijf van 5 zoals wij deze kennen uit de voedselbranche maar de Schijf van 5 uit het boek Mijn gamende kind van Koen Schobbers en Deirdre Enthoven uit 2020.

Zodra deze onderdelen in balans zijn gaat online (spel; gamen) zijn niet je leven bepalen en loopt de ontwikkeling op alle vlakken normaal.
Tijdens onze werkvorm nodigen wij ouders uit om met elkaar in gesprek te gaan en tips te geven hierover.

Onze gastlessen typeren zich door maatwerk. Zo is er vanuit het MBO College Lelystad bij de opleiding Zorg en Welzijn de vraag gekomen, naar aanleiding van ervaringen van studenten, om meerdere gastlessen te verzorgen waarin aandacht wordt besteed aan datingapps, digitale ontmoetingsplaats, beïnvloeding via sociale Media en beeldvorming rondom schoonheid.

Meer informatie? Neem dan even contact op Esther en Wijnand, het liefst per mail naar jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl