Ouderdom komt met gebreken, maar we moeten er iets van maken

31 januari 2022

Het aantal senioren in Lelystad neemt toe. Daarnaast blijven ook steeds meer ouderen zelfstandig wonen. Mede omdat mensen in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn. Zelfstandig wonen op latere leeftijd klinkt fijn, maak kan ook lastig zijn. Onlangs zei een dame op leeftijd tegen een van de vrijwilligers: “Ouderdom komt met gebreken, maar we moeten er iets van maken.”

In Lelystad zijn er ontzetten veel organisaties en initiatieven die zich inzetten om ‘er iets van te maken’. Vrijwilligers van Welzijn Lelystad gaan op huisbezoek bij senioren om een luisterend oor te bieden en te vertellen over dit aanbod.

Voor het komende jaar is er goed nieuws. De gemeente heeft extra budget vrijgemaakt voor de huisbezoeken. Hier zijn we ontzettend blij mee. Dit jaar willen we dan ook nog meer ouderen bereiken en eraan bijdragen dat zij op een prettig manier, zolang zij dit willen, zelfstandig kunnen blijven wonen.  

Heeft u (nog) geen brief ontvangen, maar wil u wel graag dat een vrijwilliger bij u langskomt? Bel dan naar 0320-707159.