ANBI status

Welzijn Lelystad is een algemeen nut beogende instelling. (ANBI)

Fiscaal nummer
RSIN/Fi-nummer      8112.12.555

Doel en activiteiten

De betrokkenheid van inwoners van het werkgebied van de Stichting om elkaar te versterken en de participatie aan de samenleving voor alle inwoners in het werkgebied mogelijk te maken door het organiseren van activiteiten, het geven van professsionele begeleiding en hulpverlening. De Stichting zoekt daarvoor samenwerking met de inwoners in het werkgebied alsmede met andere organisaties, instellingen en samenwerkingsverbanden en zij ontwikkelt en verleent nieuwe vormen van dienstverlening ter bevordering van het welzijn van 
de inwoners en de sociale samenhang.

Bij het realiseren van haar doelen richt de Stichting zich in het bijzonder op de volgende doelgroepen:

  • kinderen, jongeren en jongvolwassenen in het algemeen;
  • risicojongeren en first offenders (jongere die voor het eerst in aanmerking komt met justitie);
  • vitale ouderen en ouderen die ondersteuning nodig hebben bij het behoud van de zelfstandigheid en regie over het eigen leven;
  • vrijwilligers;
  • mantelzorgers;
  • mensen met een licht verstandelijke beperking die behoefte hebben aan ontmoeting;
  • inwoners van buurten waar de sociale samenhang opgebouwd of versterkt moet worden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Welzijn Lelystad is conform de CAO’s Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg.

Jaarverslag

Bekijk hier de online versies van onze bestuurs- en halfjaarverslagen