Vervoer ‘AutoMaatje’

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer onder de mensen!

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwilligers gebruiken daarvoor hun eigen auto. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger, vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. Het vervoer beperkt zich niet alleen tot een bezoek aan ziekenhuis of dokter, ook leuke doelen als een bezoekje afleggen, gezellig winkelen of naar de kapper behoren tot de mogelijkheden.
Het AutoMaatje kan eventueel ook ingezet worden op een avond of in het weekend. Ook een rit buiten Lelystad is mogelijk.

Meer informatie of meedoen?
Bel: 0320-707159
Maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur,
Vrijdag van 09.00 – 16.00 uur
Of mail: automaatje@welzijnlelystad.nl

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor aan.