Richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus in onze wijkcentra

10 november 2021

Met ingang van zondag 28 november geldt, naast alle andere nieuw getroffen maatregelen, dat ook  onze wijkcentra in Lelystad om uiterlijk 17.00 uur worden gesloten. Dat betekent dat er na die tijd ook geen activiteiten meer kunnen plaatsvinden.

Alle andere maatregelen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Conform de richtlijnen van het RIVM en onze branchevereniging Sociaal Werk Nederland valt een wijkcentrum niet onder de Corona Toegangsbewijs Plicht. (CTB)

De georganiseerde en besloten dagbesteding zoals een buurtkamer is niet CTB-plichtig. Een kopje koffie of een lunch is ook gewoon toegestaan. Ook een maaltijd mag in deze setting worden verstrekt/genuttigd.

De open inloop in een wijkcentrum voor een spreekuur van het sociaal wijkteam of financieel spreekuur mag gewoon plaatsvinden zonder CTB-plicht. Ook hier mag je gewoon koffie of thee schenken.

Ontmoetingsactiviteiten zoals biljarten, kaarten of vergaderingen zijn niet CTB-plichtig.

Bij een evenement is het wel verplicht om een CTB te laten zien. Voor evenementen van Welzijn overleggen we per activiteit nog extra met de gemeente Lelystad. Voor activiteiten van het buurthuis doen zij dit zelf en in overleg met Welzijn.

We houden een capaciteit van maximaal 75% aan van de ruimtes.

Een uitzondering op de algemene regels voor wijkcentra zijn de eetgroepen in de wijkcentra, zoals Resto Van Harte. Daarvoor geldt, net als in andere horeca, wel een CTB-plicht, d.w.z. dat een geldige QR-code moet worden getoond bij binnenkomst.

Algemene regels

In de ontmoetingsruimtes van het wijkcentrum is een mondkapje weer verplicht. Dit is ook het geval in de ontvangstruimte op de Schans.  Als je plaatsneemt aan een tafel of op een stoel mag hij weer af.  Desinfecteer je handen bij binnenkomst en probeer zoveel mogelijk afstand te houden.