Rots en water training

De Rots & Water is een psycho-fysieke training voor zowel jongens als meiden die zich vooral kenmerkt door doen, actief bezig zijn. Al spelenderwijs/doende en door fysieke oefening worden sociale-communicatievaardigheden aangeleerd waaronder zelfreflectie ( inzicht je eigen doen en laten ) zelfbeheersing ( niet impulsief handelen maar eerst denken voor je doet) en zelfvertrouwen ( ken je eigen kwaliteiten en krachten). Deze drie zijn nauw met elkaar verbonden en van invloed op elkaar. Om je deze vaardigheden eigen te maken, is het van belang dat er een sterke fysieke basis wordt gevormd. Dat komt in de eerste lessen aan de orde en is de basis voor het verder leren.

Fysieke oefeningen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en soms aangevuld met praktische verwerkingsopdrachten van de aangeleerde vaardigheid (huiswerk).Rots en Water jonge mantelzorger

Rots en water richt zich op de fundamentele basisbehoeftes van  kinderen en jongeren. Denk aan een gevoel van veiligheid, liefde, sociale contacten, respect, zelfverwezenlijking.  En de daarmee samenhangende vaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken.

 

Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat de kinderen zich in de training vaardigheden aanleert om er (zelf) voor te kunnen zorgen dat hij/zij zich happy voelt.

 

Dat kan voor elk weer andere vaardigheden zijn. Voor jezelf op komen, grenzen durven stellen, minder snel boos worden, jezelf kunnen beheersen, vergroten van zelfvertrouwen, leren hulp te vragen, rekening houden met anderen.

Bekijk de website van Rots en Water

 

Specifiek voor jonge mantelzorgers:

Omdat de trainer (Wouter Biesmans) zowel jonge mantelzorg consulent is als gecertificeerde Rots en Water trainer, weet hij precies wat er speelt op het gebied van Jonge mantelzorger zijn. Wouter Biesmans- consulent Welzijn LelystadDe uitdagingen, problematiek, de kansen en de krachten.

De trainingen en leerdoelen worden dan ook specifiek afgestemd op de behoeftes van deze doelgroep.