Ambulant jongerenwerker (24-32 uur per week)

Voor onze afdeling jongerenwerk zoeken wij een ambulante jongerenwerker.  Jongerenwerkers stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen indien nodig hun belangen, en geven grenzen aan. Het jongerenwerk biedt kansen voor jongeren om zich positief te ontwikkelen.

Je bent meerdere avonden en in het weekend op straat te vinden en dus werkt als jongeren vrij zijn.  Jij stimuleert en daagt jongeren uit om hun kansen en talenten te ontdekken en te ontplooien. Je staat naast jongeren die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen. Je betrekt de expertise van andere partijen uit de leefwereld van jongeren erbij.  Je doet mee in de gezamenlijke aanpakken en ontwikkelt en voert met de jongeren activiteiten uit die hun maatschappelijk perspectief vergroten.

Dit ga je doen

 • Je legt contact met jongeren door aan te sluiten bij hun leefwereld, bouwt aan een pedagogische relatie en activeert tot deelname aan bestaand aanbod van activiteiten en/of gebruikt het bestaande aanbod om jongeren zelf eigen activiteiten te laten ontplooien.
 • Je draagt zorg voor toeleiding naar passende individuele ondersteuning en zorgt dat hindernissen voor deelname daaraan worden weggenomen.
 • Je fungeert als intermediair tussen jongeren, buurtbewoners, ondernemers, gemeente Lelystad en overige betrokkenen om de verschillende leefwerelden dichter bij elkaar te brengen.
 • Je onderhoudt een functioneel netwerk, zowel op het gebied van de jongeren alsook op het gebied van organisaties zoals de gemeente, de politie en de jeugdboa’s.
 • Je stimuleert en daagt jongeren uit om hun kansen en talenten te ontdekken en te ontplooien.
 • Je signaleert (zorgelijke) trends en heeft een proactieve rol om deze signalen met het netwerk te delen en hier acties op te zetten.
 • Je weet onderlinge relaties tussen individuele jongeren en groepen te duiden, dat voor individuele hulpverlening aan jongeren van belang is.

Dit breng je mee

 • Een mbo- of hbo-opleiding.
 • Kennis en ervaring die je met ons deelt en de bereidheid om ook van ons en je collega’s te leren.
 • Met beide voeten sta jij stevig in de maatschappij en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van jongerenproblematiek.
 • Lelystad roept bij jouw beelden op en je bent er geografisch en sociologisch mee bekend.
 • Contact leggen met mensen, hun vertrouwen winnen en niet terugdeinzen als het niet meteen lukt gaat jou gemakkelijk af.
 • De term groepsdynamiek roept bij jou gedachtes over een visie en aanpak op. Je kunt van invloed zijn, bent flexibel en hebt een groot improvisatievermogen.
 • Omgaan met conflictsituaties gaat je goed af, je bent creatief en je kunt iets betekenen voor moeilijk benaderbare groepen.
 • Werken in de avonduren, in het weekend en soms op een feestdag is voor jou geen punt.
 • Je kunt aansturen op betrokkenheid en participatie.
 • Je versterkt eigen kracht en zelfregie.
 • Je kunt vragen en behoeften verhelderen.

Wie zijn wij?

Voor jezelf kunnen zorgen, je eigen keuzes maken en voor elkaar klaarstaan. Bij sommige mensen gaat dit niet vanzelf. Dan is Welzijn Lelystad er. Soms met licht professionele hulp. Altijd vanuit eigen kracht. Met activiteiten bij mensen thuis en midden in de wijk. Voor een samenleving waarin we naar elkaar omkijken.

Welzijn Lelystad, een zorg minder.

Wij bieden jou

Op deze functie is de cao Sociaal Werk van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 7 of  8 afhankelijk van je vooropleiding en ervaring. Het betreft een contract voor bepaalde tijd met kans op verlenging. 

Solliciteren

Patrick Smelt vertelt je graag meer over deze functie: patrick@welzijnlelystad.nl

Stuur je korte motivatiebrief met cv naar vacatures@welzijnlelystad.nl

Deze vacature vind je ook op Indeed.