Werkbezoek Tweede Kamerlid Stoffer (SGP)

16 juli 2021

Op 15 juli bracht Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) een werkbezoek aan Welzijn Lelystad. Hij werd vergezeld door een delegatie van Sociaal Werk Nederland (SWN). Op verzoek van de heer Stoffer stond dit bezoek nadrukkelijk in het teken van dakloosheid, systeemwereld versus leefwereld en problematische schulden.

Het dagprogramma was daar dan ook in belangrijke mate op gericht. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan de Buurtkamer van Welzijn Lelystad in wijkcentrum De Waterbever in de Voorstraat. Daar was ook aandacht voor Welzijn op Recept, een samenwerkingsverband tussen de huisarts en het welzijnswerk. Jongerencoach Ivan Hagen van Welzijn Lelystad vertelde samen met een jongere en Mark Nieborg van URBN Village over multi-problematiek, zoals geen werk, problemen met huisvesting en schulden. . Ook met de vrijwilliger schuldhulpverleners bij IDO Lelystad kwam het thema schulden aan de orde. Verder was er uitgebreid aandacht voor mantelzorgondersteuning, de begeleiding van jonge statushouders in samenwerking met Centrada en op het programma stond tevens een bezoek aan een Sociaal wijkteam.

Chris Stoffer: “Dank dat ik een dag mocht kijken hoe het er echt aan toe gaat in de samenleving van Lelystad”

Marieke Voogt: “Nieuwe wetten en regels zouden eerst door uitvoerders getoetst moeten worden op werkbaarheid; dat zou het voor iedereen beter maken.”

Klik op deze link om te lezen wat hij over het werkbezoek zei op Twitter.