Buurtwerkers: ogen en oren van de wijken

05 december 2023

Onze buurtwerkers zijn een halfjaar actief en merken dat mensen blij zijn met hun komst. ‘Wat opvalt is dat inwoners onbekend zijn met het enorme aanbod in de stad. De buurtwerker kan hier heel goed op inspelen en meer kenbaarheid geven aan alle activiteiten, accommodaties en organisaties die de stad rijk is’, vertelt manager Mirella Dijks van Welzijn Lelystad. ‘Met ons buurtwerk voorkomen we zwaardere zorg.’

Weten wat er speelt

De vier buurtwerkers zijn de ogen en de oren van de wijk. Ze weten wat er speelt, letten op of er zorg nodig is en helpen bewoners met leuke ideeën voor de buurt op weg. Ze werken veel samen met partners zoals de wijkagent, handhavers (boa), Centrada, de gemeente Lelystad, GGD en het Sociaal Wijkteam.

Contact met de buren

Lelystad telt vier buurtwerkers. Judith Vrede is van stadsdeel Zuidoost, Danielle Weltevreden van stadsdeel Zuidwest, Ronnie Lans van Noordoost en Daimy Dielingen van Noordwest. ‘De verschillen zijn soms groot, maar waar je ook woont: mensen zijn op zoek naar contact met hun buren en naar gezelligheid.’

De buurtkamer: elkaar te ontmoeten

Ieder stadsdeel heeft ook een buurtkamer: een plek waar inwoners elkaar ontmoeten. Waar ze welkom zijn voor een kop koffie of thee, om mee te doen aan een activiteit of om een eigen clubje op te richten. Samen koken of diamond painting, bijvoorbeeld. ‘De buurtwerkers brengen mensen samen.’

Omzien naar elkaar: lief- en leedstraten

Het is belangrijk om naar elkaar om te zien. Dat doen we bijvoorbeeld ook met de lief- en leedstraten. Daar zijn er nu zeven van, maar het is de bedoeling dat er nog veel meer bijkomen. Bewoners van lief- en leedstraten spreken af om naar elkaar om te zien. Even te kijken hoe het gaat en of je iets voor elkaar kunt doen. Ze krijgen 150 euro budget om iets te kopen bij bijvoorbeeld ziekte, een nieuwe buurman- of vrouw of bij een geboorte.

De vier buurtwerkers van Welzijn Lelystad: Ronnie Lans, Daimy Dielingen, Danielle Weltevreden en Judith Vrede.