Jeugdpreventiewerk scoort hoog

18 juli 2023

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten beter in hun vel door begeleiding van jeugdpreventiewerk (JPW) van Welzijn Lelystad. Het afgelopen schooljaar heeft het team jeugdpreventiewerkers op de scholen MBO College, Porteum, Aurum, Aeres VMBO en De Steiger weer een hoge score behaald op ‘klanttevredenheid’.

Dit is de uitkomst van de Impactmeter. Leerlingen krijgen – na afronding van de begeleiding door jeugdpreventiewerk- via de app een vragenlijst. Zij geven aan dat ze door de begeleiding beter in hun vel zitten en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ook herkennen ze wat ze nodig hebben en durven anderen om hulp te vragen. Voorbeelden van positieve verhalen zijn er genoeg, vertelt jeugdpreventiewerker Maartje Brinkman van Welzijn Lelystad.

Begeleiding

Jongeren kunnen om allerlei redenen behoefte hebben aan begeleiding. Vaak zijn er zorgen in de thuissituatie, waardoor ze stress ervaren en minder goed kunnen opletten op school. Hierdoor kunnen ze spanningsklachten krijgen, dit uit zich vaak door buikpijn of hoofdpijn. Ze melden zich vervolgens ziek en krijgen stress omdat ze lessen missen. Ook kunnen de leerlingen erg opvallend gedrag laten zien of zich onzichtbaar opstellen.

De jeugdpreventiewerker gaat samen met de leerlingen in gesprek om na te vragen wat er belangrijk is om de situatie te verbeteren. ‘We gebruiken hiervoor de GIZ- methode: Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte’, legt jeugdpreventiewerker Maartje Brinkman uit. Een jongere kan op een grote plaat met symbolen, aangeven welke factoren in zijn of haar leven goed gaan en welke niet. Hierna maken ze samen een plan met doelen. Zowel de mentor als ouders zijn belangrijk in deze samenwerking. ‘Het draait echt om samenwerken.’

Mooie voorbeelden

Een leerling die moeite had om zijn boosheid onder controle te houden wanneer hij werd uitgedaagd, kon door gesprekken met een jeugdpreventiewerker en een aanmelding bij een sport via het Sportfonds, beter omgaan met zijn emoties. Een leerling die meedeed aan de training Eerste hulp bij Faalangst ontdekte dat fouten maken hoort bij leren, en dat een zes ook goed kan zijn. Hierdoor ging het maken van de toets veel meer ontspannen, en steeg haar zelfvertrouwen.

Een jongere die meedeed met de lotgenotengroep Tussen twee huizen vond het erg fijn om te merken dat ze niet de enige was die dit meemaakte. Het hielp haar om met anderen die hetzelfde meemaken, te kunnen praten. Een derdejaarsleerling die nog maar net naar Lelystad was verhuisd en op de vorige school werd gepest, leerde omgaan met de angst om afgewezen te worden en durfde steeds meer aan te sluiten bij de klas.