Ministerie VWS ‘proeft’ van sociaal werk

21 juni 2024

Directeuren van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zagen vrijdag 21 juni met eigen ogen hoe wij – samen met onze partners – met activiteiten en ontmoetingsplekken in de buurt mensen aan elkaar verbinden. Hoe we ze stimuleren om eigen keuzes te maken en vooral: naar elkaar om te zien. ‘Wie goed in zijn vel zit, is eerder in staat om mee te bouwen aan een krachtigere wijk of buurt’, zei onze directeur-bestuurder Marieke Voogt tijdens het bezoek.

Kennismaken met Flevoland

Verschillende directeuren van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bezochten tijdens ‘De Kennismaken met Flevoland-dag’ in kleine groepen initiatieven op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport, waar ze niet dagelijks zelf mee te maken hebben. Welzijn Lelystad  kreeg directeuren van de afdelingen financieel economische zaken, curatieve zorg, het programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen en communicatie, organisatie ontwikkeling en informatiebeleid op bezoek.

Volkshuisvestingsfonds

De directeuren zagen in de Wold hoe de woningen zijn opgeknapt en verduurzaamd met subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Centrada, de gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad én inwoners werken met elkaar samen aan wijken waarin mensen zich veilig en thuis voelen. Zo gingen in de Wold welzijnscoach Anna Rijpsma en een bewonersconsulent van Centrada van deur naar deur om bewoners te spreken. Niet alleen over de werkzaamheden in de wijk, ook hoe het met hen gaat. ‘Je ziet pas echt wat er speelt als je achter de voordeur komt.’

Welzijn op Recept

Het tweede deel van het werkbezoek was de samenwerking tussen welzijn en de huisarts het onderwerp. Welzijnscoaches hebben een groot netwerk binnen Lelystad. Zo krijgen ze van huisartsen patiënten doorverwezen die niet lekker in hun vel zitten. Ze hebben de tijd en ruimte om bij mensen thuis te komen en samen te onderzoeken wat je leven zinvoller maakt. Voor de een is dat een oude hobby oppakken en voor de ander koffiedrinken in de buurtkamer en zo meer onder de mensen komen.

Het resultaat? Meer levensgeluk, uitstel van de zorgvraag en het verlagen van de druk op de mantelzorg. Deze aanpak biedt ook kansen voor de intramurale zorg (in een zorginstelling), blijkt uit het onderzoek Oog voor samenwerken van Welzijn Lelystad en Woonzorg Flevoland.

Oproep aan ministerie

Goede samenwerking over domeinen heen was daarmee het thema van het werkbezoek. Maar er was ook aandacht voor de hindernissen daarbij. Gemeenten hebben namelijk tekorten en gaan bezuinigen in plaats van investeren. Zorgverzekeraars mogen op hun beurt geen welzijnswerk betalen ‘Denk met ons mee hoe welzijnswerk kan worden gefinancierd nu de gemeenten tegen bezuinigingen aanlopen.’ Die oproep deed Marieke Voogt, directeur-bestuurder van Welzijn Lelystad. ‘Sociaal werkers maken van professionele zorg weer ‘zorg-voor-elkaar’ en zijn daarmee onmisbaar in de vergrijzende samenleving die om steeds meer zorg vraagt.’