Nieuwe aanpak Huisbezoek Ouderen

02 juli 2024

Het project Huisbezoek Ouderen heeft een nieuwe aanpak! We zagen dat minder senioren een huisbezoek aanvroegen, terwijl er wel veel behoefte is aan ondersteuning om langer zelfstandig te kunnen wonen. Daarom hebben we samen met de gemeente Lelystad iets nieuws bedacht.

Onze collega’s van het team informele zorg zijn nu regelmatig te vinden bij activiteiten in de stad waar ouderen ook komen. Zo kunnen ze direct uitleggen wat ons project inhoudt en mensen enthousiast maken voor een huisbezoek met een van onze vrijwilligers.

Als je ouder wordt en nog zelfstandig woont, kan praktische hulp of advies prettig zijn. Denk aan het aanvragen van een (medisch) hulpmiddel, hulp bij het schoonmaken van het huis of andere mensen ontmoeten. Onze vrijwilligers komen graag langs om mee te denken. Zij kennen het zorg- en welzijnsaanbod in Lelystad goed.