Samenwerking MEE en jeugdpreventiewerk Welzijn Lelystad

03 juni 2022

Stichting MEE heeft in samenwerking met jeugdpreventiewerk (JPW) van Welzijn Lelystad op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De Steiger en op het Aurum-college meerdere gesprekken gevoerd over het thema seksualiteit.

Seksualiteit is een onderwerp waar, vooral op deze scholen, toch een taboe op rust en waar dus weinig over wordt gesproken wordt. Door erover in gesprek te gaan met de leerlingen maken we het bespreekbaar. Dit gaf veel leerlingen de mogelijkheid (vervelende) ervaringen te delen en het verminderde de schaamte en verlegenheid om hierover te praten. Hierdoor werd het mogelijk om met de leerlingen in gesprek te gaan over hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Vooral in een wereld waar relaties via sociale media ontstaan en worden onderhouden. Het motto ‘wat je in de werkelijkheid niet doet, doe je ook niet op sociale media’ was voor velen dan ook een echte eye-opener.

Ons advies aan de hulpverlening, mentoren en leerkrachten is om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te blijven houden. Welke vormen van relaties zijn er? Weet je wat jouw grenzen zijn en hoe geef je die aan? Sociale media kan leuk zijn, maar wees je ook bewust van de risico’s.