Social media gastles

Gastlessen

De gastles (1 lesuur) sociale media voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs, de 1e klas van het voortgezet onderwijs en voor het voortgezet speciaal onderwijs maakt kinderen en jongeren bewust van hun gedrag online en geeft praktische handvatten om het online leuk en veilig te houden. Thema’s die aan bod komen zijn: Wat zijn sociale media, wat gebruik je zelf, positieve en negatieve effecten, hoe gaan we met elkaar om op het internet, privacy en ten slotte worden er tips gegeven. De gastles geeft de mentor de mogelijkheid om op de onderwerpen die op dat moment spelen dieper in te gaan door middel van de afsprakenlijst van de klas en het online (gratis) lesmateriaal dat via de Facebookpagina ‘Lelystad Mediawijs’ te gebruiken is.

Doel

* De leerlingen worden bewust gemaakt van de consequenties van hun gedrag online;

* Bespreken van de positieve en negatieve gevolgen van het internet;

* Uitleggen wat privacy is en hoe dit zo goed mogelijk in te stellen.

Doelgroep

Groep 8 van het basisonderwijs

1e klas van het voortgezet onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor meer informatie en vragen over mogelijkheden kun je mailen met mediacoach@welzijnlelystad.nl

 

 

Lesprogramma’s voor docenten       Informatieve sites