Maatje

Kun jij vanwege chronische ziekte, beperking of psychiatrische problemen wel een steuntje in de rug gebruiken bij het ondernemen van activiteiten? Ga dan op stap met een maatje. Een maatje is een vrijwilliger die één keer in de week een activiteit samen met jou doet, wat leuk is maar ook leerzaam kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan koken, fietsen een avondje naar de bioscoop of gewoon een goed gesprek voeren. Afhankelijk natuurlijk van wat jij leuk vindt!

Voor wie

We richten ons op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met sociaalemotionele – en/of psychiatrische problematiek, zoals autisme, of met somatische ziekte maar ook op jeugd met een fysieke beperking. Doel: een positieve kijk, ontwikkeling en het zelfvertrouwen te vergroten.

Werkwijze

Kinderen en jongeren worden gedurende een halfjaar aan een maatje gekoppeld. Dat is een vrijwilliger of stagiair(e). Samen kunnen ze één keer in de week activiteiten gaan ondernemen: een gesprek, samen ergens naar toe gaan, koken, fietsen of naar de bioscoop. Dat is natuurlijk afhankelijk van wensen en behoeften van de deelnemer en de mogelijkheden. De koppeling wordt begeleid door de consulent. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger.

Begeleiding wordt gedaan door een jongerencoach in ons team Challenge Up. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de deelnemer en de vrijwilliger. Ook bestaat de mogelijkheid dat je deelnemer wordt van Challenge Up. We hebben heel veel activiteiten waar je aan deel zou kunnen nemen.

Criteria en voorwaarden

Kinderen en Jongeren moeten een diagnose hebben van bovengenoemde beperkingen, zelf voldoende gemotiveerd zijn om deel te willen nemen aan het project en toestemming van ouders/verzorger hebben.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan maatje. De deelnemer betaalt wel zelf de kosten die verbonden zijn aan een activiteit, bijvoorbeeld de kosten van eigen zwemkaartje.