Jeugdprojecten

Voor jonge mantelzorgers, kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek is, gehandicapt is of een psychische aandoening heeft of kinderen en jongeren die zelf een zorgvraag hebben is evenwichtig opgroeien niet altijd vanzelfsprekend. Voor jonge mantelzorgers bestaat het risico, dat wanneer dat niet het geval is, zij later zelf zorgvrager worden. Voor jonge zorgvragers geldt dat een maatje vaardigheden kan aanleren.

Om de jonge mantelzorgers de kans te bieden om gezond en krachtig op te groeien is het belangrijk dat er een preventieve aanpak is. Aandacht voor vroegsignalering (herkenning en erkenning van de jonge mantelzorger), programma’s op maat, themabijeenkomsten en trainingen (powerspots) en inzet van maatjes zijn de hoofdbestanddelen voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Voor de kinderen en jongeren die zelf een zorgvraag hebben is er het project buddyzorg. Een jonge vrijwilliger trekt een jaar lang met hem of haar op, onderneemt allerlei leuke activiteiten met als uiteindelijk doel de zelfstandigheid en sociale vaardigheden te vergroten.

 

(Foto: pluim trouwfotografie)