Opbouwwerk

Hier staan wij voor

Ondersteunen van ideeën en initiatieven van bewoners
Heb je een idee, kom er mee! Opbouwwerk kijkt mee en ondersteunt hoe men het idee in de praktijk kan brengen: welke budgetten zijn er, hoe begin je,  wat doe je zelf en waar kan je bij aansluiten.

Kijk hier naar bewonersinitiatieven die al uitgevoerd zijn

Van individuele vragen naar een passend aanbod in de wijk
Welke losse vragen kunnen gebundeld worden. Waar kan je aansluiten bij een bestaande activiteit en waar is het nodig dat er nieuw aanbod ontwikkeld wordt.

De buurtkamer is een mooi voorbeeld van een nieuw collectief aanbod

Samenwerken in de wijk
Het opbouwwerk werkt nauw samen met het Sociaal wijkteam, de hoofdaannemers dagbesteding en alle andere instanties die actief zijn in de wijk. Opbouwwerk ontvangt signalen wat er speelt en wat er nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Opbouwwerk is er voor alle bewoners van 18 en ouder.
We zijn er voor de kwetsbaren in de samenleving maar zeker ook voor mensen die een bijdrage kunnen leveren aan een sterke samenleving waar we voor elkaar klaar staan.

Opbouwwerk werkt samen met Welzijn op Recept en Gezonde Leefstijl
Welzijn op recept is er voor mensen die klachten hebben die niet alleen ‘medisch’ te behandelen zijn. “Bloeddruk verlagen kan met pillen, maar ook door voldoende beweging in bijv. een wandelclub in de buurt’. De huisarts en andere verwijzers sturen de mensen met ‘welzijn op recept’ naar het sociaal wijkteam en daarmee ook naar het opbouwwerk.

Gezonde leefstijl, nu in Bos- en Waterwijk,  richt zich op gezond eetgedrag, meer bewegen en het verbeteren van leef- en spelsituatie.

Hennie (79) : sinds mijn man is overleden ben ik eenzaam en heb last van slapeloosheid. Ook heb ik moeite met de administratie. Dankzij Welzijn Lelystad kom ik weer onder de mensen, heb ik ondersteuning voor praktische zaken en ga ik twee keer per week naar de Hanzeborg voor een lunch en gezelschap.

Een afspraak maken

Het opbouwwerk is aanwezig in de wijk.  Je kan langslopen bij het Sociaal wijkteam in de buurt, even bellen of stuur een mail.

Contactgegevens van het Sociaal wijkteam